Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 17 september 2020

Op donderdag 17 september 2020 om 9:10 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in het gemeentekantoor te Noordwijkerhout.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval worden besproken: 

  • Vaststellen verslagen vorige vergaderingen: 18 juni 2020 en 16 juli 2020
  • Bankje witte kerk Noordwijkerhout 
  • Langevelderweg 8–10 Noordwijkerhout 
  • Douzastraat 11 Noordwijk
  • Voorstraat 71 Noordwijk

Het meest volledige overzicht van onderwerpen staat in de agenda van de vergadering.

Voorbehoud

Het is mogelijk dat de agenda nog wordt aangepast. Het kan voorkomen dat in de vergadering een onderwerp op de voorlopige agenda niet aan bod komt, of dat juist een extra onderwerp wordt opgepakt.

Spreekrecht

Vanwege het personenmaximum in de gebouwen, is het helaas op dit moment niet mogelijk om de vergadering fysiek bij te wonen.