Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 29 oktober 2020

Op donderdag 29 oktober 2020 om 9:00 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk digitaal.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval worden besproken: 

  • Vaststellen verslag vorige vergadering
  • Voorstraat 49

Het meest volledige overzicht van onderwerpen staat in de agenda van de vergadering.

Voorbehoud

Het is mogelijk dat de agenda nog wordt aangepast. Het kan voorkomen dat in de vergadering een onderwerp op de voorlopige agenda niet aan bod komt, of dat juist een extra onderwerp wordt opgepakt.

Bijwonen

Vanwege de Coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen.