Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 7 oktober 2021

Op donderdag 7 oktober 2021 om 9:30 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Oude Raadzaal in het gemeentehuis Noordwijk.

De concept agenda van deze openbare digitale vergadering ziet er als volgt uit:

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen adviezenlijst vorige vergadering
  • Insprekers
  • Adviezen kleine commissie
  • Langevelderweg 27 F Pesthuis Noordwijkerhout
  • Voorstraat 37 Noordwijk
  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting en volgende vergadering 

Bijwonen en inspreken

Wilt u de vergadering bijwonen of wilt u inspreken over een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk woensdag 6 oktober 2021 voor 18:00 uur een e-mail. Wanneer u wilt inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele agendapunt in uw e-mail te noemen. Vanwege de coronamaatregelen is de locatie beperkt toegankelijk.