Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 9 december 2021

Op donderdag 9 december 2021 om 9:30 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk digitaal.

Agenda

De concept agenda van deze openbare digitale vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Insprekers
  3. Vaststellen adviezenlijst vorige vergadering
  4. Bespreken adviezenlijst kleine commissie
  5. Omgevingsvisie
  6. Planning vergaderingen 2022
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Sluiting en volgende vergadering 

Ter inzage

De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42).

Bijwonen en inspreken

Wilt u inspreken over een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk woensdag 8 december 2021 voor 18:00 uur een e-mail. Wanneer u wilt inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele agendapunt in uw e-mail te noemen. Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering digitaal.