Verkeerslicht laten schijnen over kruispunt

De gemeente nodigt alle inwoners uit om hun (verkeers-)licht te laten schijnen over het kruispunt Van de Mortelstraat - Gooweg. Als jij aan de knoppen van de verkeersregelinstallatie zit wat zou je dan verbeteren?

Denken in mogelijkheden

De gemeente gaat aan de slag met het kruispunt Van de Mortelstraat - Gooweg. Het bekende kruispunt aan de entree van Noordwijk. Er kan veel met de installatie die het verkeer en de verkeerslichten regelt, de zogenaamde verkeersregelinstallatie (VRI). Dat gaat verder dan wat langer rood; en wat korter groen. 

Uitnodiging

Wethouder Roberto ter Hark nodigt alle inwoners uit om mee te denken. De gemeente is op zoek naar goede ideeën om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te vergroten en de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Hier denkt de gemeente aan

Dit zijn in ieder geval de ideeën van de gemeente. 

•    de bus prioriteit bij Noordwijk in en uit
•    aftellers in het oranje (officieel heet dit het gele) licht om automobilisten sneller weg te laten rijden bij groen
•    regensensoren opdat fietsers vaker groen licht krijgen 
 
De gemeente voert deze verbeteringen door en gebruikt de verkeersregelinstallatie daarvoor. De gemeente gaat najaar 2021 aan de slag. Voor die tijd hoort zij graag de verbeteringen van de inwoners. 

Ervaringsdeskundigen gezocht 

Ook jou nodigt de gemeente uit om mee te denken. Laat als ervaringsdeskundige jouw (verkeers-) licht schijnen over het vraagstuk. Als jij aan de knoppen van de verkeersregelinstallatie zit. Wat zijn dan volgens jou de verbeteringen? Reageren kan t/m vrijdag 2 april 2021.

Denk nu mee over het kruispunt