Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen

Het verkeersonderzoek Noordwijk Binnen is klaar. De kansrijke maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren zijn duidelijk in beeld gebracht dankzij de participatie. Er is werk aan de winkel.

Kansrijke maatregelen 

Het verkeersonderzoek Noordwijk Binnen is achter de rug. Het college heeft met grote interesse het rapport 'Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen. Kansrijke maatregelen voor de geconstateerde knelpunten' gelezen en besproken. Hij stemt in met de vervolgacties die aanbevolen worden. Nodig om tot een verbetering van de verkeerssituaties in Noordwijk Binnen te komen. 

Participatie

Verkeerswethouder Roberto ter Hark is blij met het onderzoek en de participatie. Via een uitgebreide inventarisatie zijn verkeersknelpunten opgehaald. Dat is een 1e stap. Sommige zaken zijn complex en behoeven aanvullend onderzoek. Zaken die we direct kunnen aanpakken, pakken we ook direct op.

Verkeersveiligheid 

Het onderzoek past bij de aanpak van de gemeente. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel gedaan om de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren, bijvoorbeeld de aanpassingen van de verkeersrotondes in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. 

Parkeer- en verkeersituatie Kloosterplein 

Het Kloosterplein is een van de plekken waarop we ons richten, zegt verantwoordelijke wethouder Roberto ter Hark. Dat kan met een nieuwe inrichting. We hebben bijvoorbeeld bij het Palaceplein in Noordwijk aan Zee laten zien wat een nieuwe inrichting met mooie bestrating en groen kan doen voor de uitstraling van een plein.

Ondergrondse parkeerkelder

Maar wellicht gebeurt er meer. Voor dit jaar nog wil het college een onderzoek laten uitvoeren naar de optimalisatie van het Kloosterplein, waarin de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage wordt meegenomen. Wethouder Roberto ter Hark: De ondergrondse optie kan interessant zijn voor zowel auto als fiets: overdekt, bewaakt en veilig.

Na de paaltjes ook de bollen eruit

Een actie uit het  verkeersonderzoek behoeft geen nader onderzoek. Het vervangen van de doppen op het Jeroensplein. Het nadeel van de doppen is dat ze bij regen en of winterse omstandigheden glad zijn. Daarnaast zijn ze niet goed zichtbaar. Met name fietsers en scooters geven aan hier last van te hebben. Ter Hark: Die gaan we dus vervangen door iets wat niet uitsteekt, maar wel goed de wegafscheiding aangeeft. Dat is voor iedereen duidelijker en veiliger.

Laden en lossen

Ook moet er in Noordwijk Binnen op korte termijn een betere oplossing komen voor het laden en lossen en het parkeren van de fiets. Deze maatregelen werken we verder uit met inwoners en ondernemers, laat wethouder Roberto ter Hark tot slot weten. 

Overzicht

Aanbevolen acties uit het Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen. Kansrijke maatregelen voor de geconstateerde knelpunten. 

Vervolgacties voor de korte termijn. Te realiseren in 2022

 1. Draagvlakonderzoek uitvoeren naar betaald parkeren.
 2. Onderzoeken naar de mogelijkheden van extra fietsenstallingen nabij het centrum.
 3. Onderzoeken of het ruimtelijk inpasbaar is, om de bestaande laad en loshavens langs de Raadhuisstraat te vergroten.
 4. Onderzoeken hoeveel gemotoriseerd verkeer er gebruik maakt van de routes door de kern van Noordwijk Binnen die hier geen herkomst of bestemming hebben. Deze gegevens kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van eventuele maatregelen om het doorgaande verkeer te weren op de Raadhuisstraat.
 5. Vervangen van de doppen op het Jeroensplein door een minder bolvormige afscheiding.

Voor de middellange termijn. Te realiseren tussen 2023-2025

 1. Onderzoek naar de optimalisatie van het kloosterplein, waarin de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage wordt meegenomen.
 2. Instellen parkeerregulering als uit het draagvlakonderzoek (zie punt 1) blijkt, dat een meerderheid van de inwoners hier voor is.
 3. Uitwerken maatregel om doorgaand verkeer door de kern van Noordwijk Binnen te weren, naar aanleiding van het onderzoek (zie punt 4).
 4. Voor de omgevingsvisie 2.0 het gesprek aangaan, dat er moet worden ingezet op een centrum wat meer plek biedt aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en minder dan nu wordt gedomineerd door auto’s, vrachtwagens en bestelbussen. Hiermee wordt een kader gesteld, waardoor sneller maatregelen genomen kunnen worden om gemotoriseerd verkeer terug te dringen. Aandachtspunt: Bereikbaar houden van het centrum voor bezoekers per auto.
 5. Herinrichten van de Schiestraat tussen rotonde en Heilige Geestweg. Aanbrengen van een passende 30 km/uur poort constructie, zodat de overgang vanaf de rotonde naar de 30km/u zone duidelijker wordt. Aandachtspunt: Bereikbaarheid van het tankstation.
 6. Herinrichting van de Gladiolusstraat/Weteringkade tot reguliere 50 km/uur ontsluitingsweg of tot afwaardering 30 km/uur erftoegangsweg. Aandachtspunt: Hiervoor moet de wegcategorisering worden geüpdatet. 

Meer lezen

Interesse? Lees ook: “Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen. Kansrijke maatregelen voor de geconstateerde knelpunten”.

Tekst illustratie

Verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen
Kansrijke maatregelen voor de geconstateerde knelpunten
Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Revisie: 1.0
Datum: 31 januari 2022