Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht percelen Bever Holding

De aangekondigde veiling van bezit van vastgoedonderneming Bever Holding noopt de gemeente Noordwijk tot een unieke stap. Donderdag 12 november 2020 maakte de gemeente bekend op de percelen een voorkeursrecht te vestigen.

Officiële bekendmaking

Het gaat om een officiële bekendmaking van een ‘Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk’. Gepubliceerd in onder meer de Staatscourant. Nog zo iets officieels. Het besluit van het college treedt 1 dag na de publicatie in de Staatscourant in werking en geldt voor een termijn van 3 maanden. Ruim op tijd. De veiling is begin december 2020. 

Sterke positie innemen

Het collegebesluit onderstreept het belang van de gemeente. De vestiging van het voorkeursrecht houdt namelijk in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de gemeente Noordwijk moeten aanbieden als zij de grond willen verkopen. Daarnaast geeft het voorkeursrecht de gemeente de mogelijkheid om bij een onderhandse executoriale verkoop een aanvullend -gunstiger- bod te doen. 

Allemaal in de kustzone

Het gaat om 7 percelen in de boulevardzone liggen van Noordwijk aan Zee. De zone die de gemeente wil aanpakken en weer mooi en aantrekkelijk wil maken. Niet alleen voor inwoners maar ook voor de vele honderdduizenden bezoekers die de badplaats elk jaar ontvangt. Dat de gemeente in de aanloop naar de veiling deze positie inneemt is uitzonderlijk, maar dus niet verwonderlijk. De 7 percelen verwerven zou het einde zijn van de langslepende problematiek van deze niet-ontwikkelde kustlocaties.

Het belang van de samenleving

Wethouder Roberto ter Hark: Toen het college van de excecutieveiling hoorde volgde maandag 8 november 2020 koortsachtig overleg. We hebben gekozen voor deze unieke stap. Nu is het wachten. Eerst maar eens zien of de executoriale verkoop wel doorgaat. We hebben vaker met dit bijltje gehakt. Maar we hopen er toch een beetje op dat deze doorgaat. Als de kans zich voordoet willen we deze goed kunnen benutten voor onze inwoners, ondernemers en natuurlijk onze gasten.

Lees ook het webbericht: ‘Aangekondigde veiling’. 

Lees hier de integrale publicatie: ‘Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk’.

Ook op de percelen op het Vuurtorenplein is een voorkeursrecht gevestigd. Lees het eerder verschenen nieuwsbericht