Voornemen om de Algemene Subsidieverordening 2021 te wijzigen

De inwoners van gemeente Noordwijk kunnen van 23 juni 2021 tot en met 6 september 2021 reageren op de Algemene Subsidieverordening 2021.

Nieuwe wet

Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet van kracht. Deze wet verplicht alle gemeenten om hun officiële stukken op dezelfde manier bekend te maken. Deze wet heeft gevolgen voor de huidige Algemene subsidieverordening. Daarom heeft de gemeenteraad op 22 juni 2021 besloten om deze aan te passen. Ook wil de gemeenteraad meteen een aantal kleine aanpassingen aanbrengen. Dat doet de raad  op grond van ervaringen in de praktijk.

Reageren

Deze aanpassingen gelden niet gelijk. Deze moeten eerst gedurende een bepaalde tijd voorgelegd worden aan de burgers van gemeente Noordwijk, zodat iedereen zijn of haar mening kan geven. De zogenaamde inspraakperiode. Pas daarna stelt de gemeenteraad deze officieel vast. Besloten is om de inwoners van Noordwijk van 23 juni 2021 tot en met 6 september 2021 de mogelijkheid te geven om te reageren. 

Hoe kunt u reageren

Wilt u reageren? Dan kunt u uw reactie in een brief sturen aan het College van B&W van Noordwijk, t.a.v. team Onderwijs, Sport en Subsidies, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. U kunt uw reactie ook mailen naar gemeente@noordwijk.nl.

De stukken raadplegen

Als u de papieren stukken wilt lezen kunt u gaan naar de bibliotheek Noordwijk aan de Akkerwinde 1A en (op afspraak) naar de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Voorstraat 42. Raadpleeg de Algemene Subsidieverordening 2021 en de Was-wordt lijst met de verschillen tussen de Algemene Subsidieverordening 2020 en 2021.