Voorstellen om pijn door hoge energiekosten te verlichten

De impact die de energieprijzen heeft op bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is groot. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over de stijgende kosten voor gas en stroom, de financiële gevolgen ervan en welke mogelijkheden we hebben om de pijn te verlichten.

Situatie nijpend

Om inzicht te krijgen in de omvang en de gevolgen van de energieprijzen zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met diverse inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hieruit komt het beeld naar voren dat de situatie in sommige gevallen nijpend is.

Politiek bespreekt mogelijkheden

De brief geeft een overzicht van de ondersteuning die al wordt geboden door rijk of gemeente. Daarnaast doet het college voorstellen wat de gemeente aanvullend kan doen voor gedupeerden. Niet alleen in deze winter, maar ook in de periode die erna komt. De politiek bespreekt de brief ‘Stand van zaken motie inzake energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen’ op dinsdag 7 februari 2023 in de raadscommissie bestuur economie en middelen.

Meer informatie

Lees de raadsinformatiebrief Stand van zaken motie inzake energiekosten maatschappelijke organisaties en verenigingen.