Voortgang integrale toegang

Een ingang voor zorg en ondersteuning. Daaraan is hard gewerkt de afgelopen periode. Het ene loket gaat op 1 januari 2021 van start. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Majeure opgave

Een ingang voor zorg en ondersteuning. Het geldt voor gemeente Noordwijk als een ‘majeure opgave’. Dus een zeer belangrijke opgave. Gelijk aan de opgaven ‘Organisatieontwikkeling’, ‘Dienstverlening’ en de ‘Omgevingswet, Omgevingsvisie en het Omgevingsplan’.

Binnenkort van start

Begin november 2020 heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de vorderingen die er zijn geboekt met de hoofdopgave ‘1 ingang voor zorg en ondersteuning’. Op 1 januari 2021 zijn de integrale teams actief en werken zij samen volgens de nieuwe werkwijze, zo meldde het college. Dat wil zeggen dat de inwoners ongeacht welke vraag ze hebben vanaf die datum:

  • 1 telefoonnummer kunnen bellen
  • 1 website kunnen bezoeken
  • 1 mailadres kunnen mailen
  • 1 locatie in Noordwijk en 1 locatie in Noordwijkerhout kunnen binnenlopen tijdens de inloopmomenten en op afspraak

Achter de schermen 

Ook achter de schermen verandert er veel. De teams die hulp en ondersteuning aanbieden werken integraal. Alle disciplines kijken mee als er een hulpvraag binnenkomt. Op elk integraal team is bovendien een eenduidige aansturing. Hierbij is de inzet dat de inwoners op 1 plek terecht kunnen met al hun vragen. 

Lees ook ‘Voortgang integrale toegang’. 

Integrale zorg