Aardwarmte. Wanneer de raad aan zet?

Het college heeft de vragen van Bruisend Noordwijk beantwoord over ‘aardwarmte, trillingen, verzilting en drinkwater’. Wie gaat er nu over? En wanneer is de gemeenteraad aan zet.

Energietransitie

De proefboring naar de kansen van geothermie is goed aangekondigd. Lees het eerder gepubliceerde webbericht. De Noordwijkse locatie waar de bedrijven Shell en D4 het onderzoek uitvoeren is gelegen aan de Leeweg. Daar gaan de buizen diep de aardlagen in op zoek naar de felbegeerde aardwarmte.

Van fossiel naar duurzaam

De aardwarmte kan een heel mooie oplossing zijn in de overstap ‘fossiel’ naar ‘duurzaam’. Nu de gemeenteraad de Transitievisie Warmte unaniem heeft vastgesteld zijn dit de mogelijkheden die grondig onderzocht moeten worden. Duizenden huizen zouden verwarmd kunnen worden met de warmte uit dieper gelegen aardlagen.

Risico’s

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Bruisend Noordwijk beantwoord over de proefboringen naar Geothermie. De partij is bezorgd gezien mogelijke risico’s op verzilting van de grond en de zoetwaterwinning.  Ook wijst Bruisend Noordwijk op de risico’s van trillingen opgewekt ten behoeve van de zoektocht naar aardwarmte.

Nu even geen trillingen

Voor wat betreft dat laatste meldt het college: “In het opsporingsvergunninggebied Rijnland, waarbinnen de Noordwijkse locatie Leeweg is gesitueerd, gaan Shell en D4 geen seismisch onderzoek uitvoeren. De reden hiervoor is dat er al voldoende informatie over de ondergrond beschikbaar is na het onderzoek dat in 1989 plaatshad.”

Mijnbouwwet

Het college geeft aan dat de proefboring  valt onder de mijnbouwwet. In deze wet- en regelgeving zijn allerlei procedures en toetsingen ingebouwd om de risico's die eventueel gepaard gaan met (proef)boringen te minimaliseren. Niet de gemeente maar het Rijk gaat daarover. “Noch voor de opsporingsvergunning, noch voor een eventuele productievergunning is de gemeente formeel aan zet.”

Gemeenteraad aan zet

“Voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van een proefboring in onze gemeente zullen de nodige ruimtelijke procedures moeten worden doorlopen. Hoogstwaarschijnlijk is dan ook een wijziging van het bestemmingplan op de proeflocatie(s) noodzakelijk. Daarmee heeft uw gemeenteraad hierbij dus het laatste woord.”

Verder lezen