Brief Belastingen Bollenstreek over tarieven (on)roerende-zaakbelastingen en de WOZ-waardestijging gemeente Noordwijk

In deze brief leest u:

  • waarom de tarieven onroerende-zaakbelastingen en roerende-zaakbelastingen meer dan normaal zijn gestegen en;
  • hoe bij de berekening van de tarieven onroerende-zaakbelastingen rekening is gehouden met de stijging van de WOZ-waarde van de onroerende zaken.

Stijging tarieven onroerende-zaakbelastingen en roerende-zaakbelastingen

Het energiebedrijf en het waterbedrijf ontvingen van de gemeente elk jaar een aanslag precariobelasting voor het leidingwerk in de grond. Deze bedrijven berekenden de precariobelasting aan de afnemers door, dus ook aan u. De regering besloot een paar jaar geleden dat de gemeente de precariobelasting met ingang van 2022 niet meer mag heffen. Met ingang van 2022 brengt de gemeente daarom geen precariobelasting meer in rekening voor de leidingen van het energiebedrijf en het waterbedrijf.

Door het wegvallen van de precariobelasting op de leidingen van het waterbedrijf en het energiebedrijf mist de gemeente jaarlijks € 4,5 miljoen aan inkomsten.

De gemeente heeft nagedacht hoe zij het verlies van deze bron van inkomsten het beste kon opvangen.De gemeente krijgt namelijk geen geld van de rijksoverheid om dit verlies aan inkomsten goed te maken, maar heeft het geld wel nodig om haar taken te kunnen uitvoeren.

De gemeenteraad heeft besloten het verlies voor een deel (€ 2,2 miljoen) op te vangen door een extra verhoging van de onroerende-zaakbelastingen en de roerende-zaakbelastingen.

Dit betekent voor u dat u over 2022 en volgende jaren geen bedrag voor precariobelasting meer betaalt aan uw waterbedrijf en energiebedrijf, maar dat u wel meer onroerende-zaakbelastingen of roerende-zaakbelastingen afdraagt aan de gemeente. Op de achterzijde ziet u wat de gevolgen zijn bij een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. Ook wordt er een voorbeeld gegeven voor een winkel. De vergelijkingen gelden alleen als u de energienota en de waternota betaalt.

WOZ-waarde en tarieven onroerende-zaakbelastingen en roerende-zaakbelastingen

De gemeente bepaalt jaarlijks welke bedragen zij via de heffing van onroerende-zaakbelastingen wil ontvangen. Dit worden de geraamde opbrengsten onroerende-zaakbelastingen genoemd. De geraamde opbrengsten voor het jaar 2022 staan in de Programmabegroting 2022, die in november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De geraamde opbrengsten zijn ten opzichte van 2021 extra gestegen om een deel van het verlies aan inkomsten precariobelasting op te vangen.

Alle onroerende zaken zijn voor het jaar 2022 opnieuw gewaardeerd. Ten opzichte van vorig jaar is de totale WOZ-waarde van de woningen gestegen met 11% en de totale WOZ-waarde van de niet-woningen met 2,5%. De waardestijging wordt veroorzaakt door de markt.

De tarieven onroerende-zaakbelastingen worden berekend aan de hand van de geraamde opbrengsten onroerende-zaakbelastingen voor 2022 en de totale WOZ-waarde 2022 voor alle woningen en alle niet-woningen (winkels, kantoren, grond etc.) in de gemeente.

De opbrengsten die de gemeente wil halen staan al vast. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde heeft bij de tariefberekening daarom niet geleid tot een hogere opbrengst onroerende-zaakbelastingen. De tarieven voor de roerende-zaakbelastingen zijn hetzelfde als de tarieven onroerende-zaakbelastingen.

Vervallen precariobelasting en verhoginge onroerende-zaakbelastingen (OZB0 en roerende-zaakbelastingen (RZB), de gevolgen

Onderstaande voorbeelden gelden alleen als u als eigenaar of gebruiker de energienota en de waternota betaalt. Als u de energie- en waternota niet betaalt (bijvoorbeeld omdat u geen gebruiker bent van de onroerende of roerende zaak), dan wordt de stijging van uw onroerende-zaakbelastingen of roerende-zaakbelastingen helaas niet gecompenseerd door het vervallen van de precariobelasting op de energierekening en de waterrekening.

Tekst illustratie

Gevolgen bij een woning met een gemiddelde WOZ-waarde *

Belastingjaar 2021
Gemiddelde WOZ-waarde € 389.000
Precario waterbedrijf | precario energiebedrijf | Aanslag OZB/ZRB
€ 64,20 | € 50 | € 359,05

Belastingjaar 2022
Gemiddelde WOZ-waarde € 431.000

Totaal te betalen € 434,88 

Dit geldt alleen als u als eigenaar/bewoner de energienota en de waternota betaalt.

Tekst illustratie

Gevolgen bij een winkelpand met een gemiddelde WOZ-waarde *

Belastingjaar 2021
Gemiddelde WOZ-waarde 325.000

Precario waterbedrijf | Precario energiebedrijf | Aanslag OZB/ZRB

Eigenaar: € 64,20 | € 50 | € 507 (tarief 0,1560%) totaal € 621,20
Gebruiker: € 64,2 | € 50 | € 524,13 (tarief 0,1305%)

Belastingjaar 2022
Gemiddelde WOZ-waarde 2022
Eigenaar € 633,70 (tarief 0,1903%)

Gebruiker
€ 489,18 (tarief 0,1469%)
Voorbeeld afhankelijk van of u als eigenaar of gebruiker de energienota en de waternota betaalt.

Het energiebedrijf en het waterbedrijf berekenen met ingang van 2022 geen precariobelasting meer aan u door.Dat wil niet zeggen dat de rekening van het energiebedrijf € 50,00 lager wordt of die van het waterbedrijf € 64,20 lager. Want het kan zijn dat het energiebedrijf of het waterbedrijf tarieven om andere redenen verhogen. Hierop heeft de gemeente geen invloed.

Meer informatie over tarieven van het waterbedrijf kunt u vinden op de website van Dunea en van het energiebedrijf Liander.