Welzijnskwartier aan de slag in Noordwijk

Wethouder Dennis Salman en Piet van Arkel, directeur stichting Welzijnskwartier, ondertekenden maandag 13 januari 2020 de uitvoeringsovereenkomst op grond waarvan Welzijnskwartier aan de slag kan in Noordwijk.

Gezond, veilig en kansrijk

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het doel is ambitieus. Noordwijkse jongeren moeten gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Stichting Welzijnskwartier levert hier een bijdrage aan. Merkbaar ook.

Aanwezig, zichtbaar en samenwerken

De nieuwe aanbieder van het jongerenwerk:

  • is goed zichtbaar. Met name door meer in te zetten op jongerenwerk op straat. Maar ook door flexibel gebruik te maken van een accommodatie, bijvoorbeeld wanneer dat echt past bij een activiteit;
  • richt zich op de belangrijkste doelgroep van het jongerenwerk: jongeren in kwetsbare situaties met een verhoogd risico en of beginnende, lichte problematiek. Maar de andere doelgroepen niet uit het oog verliest. Bijvoorbeeld álle jongeren en jongeren met zware problematiek;.
  • is aanwezig in de 4 kernen;
  • werkt nauw samen met partners en deelt met hun informatie over preventie en veiligheid. 

Maximaal 10 jaar 

Stichting Welzijnskwartier voert per 1 januari 2020 het jongerenwerk uit in de gemeente Noordwijk in alle vier de kernen. Het gaat om een subsidiebedrag van jaarlijks € 413.000,-. De subsidie wordt in beginsel voor 2 jaar beschikt en kan maximaal 4x met 2 jaar worden verlengd. De looptijd van de subsidie is maximaal 10 jaar. Lees ook het bericht. Gunning Jeugd- en jongerenwerk.