Werkzaamheden Verlengde Beeklaan

De Verlengde Beeklaan is het stuk weg tussen de rotonde aan de Herenweg en de N206. In 2019 wordt gestart met werkzaamheden aan dit stuk van de weg. Onder andere wordt op deze weg een nieuwe rotonde voor de wijk Offem Zuid aangelegd.

Nu al 50 op de Verlengde Beeklaan

Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de Verlengde Beeklaan is de snelheid al aangepast naar 50 kilometer per uur. Dit is nodig voor de veiligheid. Er wordt flink gebouwd op Offem Zuid wat veel bouwverkeer met zich mee brengt. Ter plekke van de bouwuitritten is de snelheid 30 kilometer per uur. Het bouwverkeer komt geregeld de wijk in en uit. Daarom moet de snelheid op de Verlengde Beeklaan omlaag. Anders levert dit onveilige situaties op.

Begin 2019 starten met aanleggen rotonde

Naast de aanleg van de rotonde voor de nieuwe wijk Offem Zuid is het voornemen om de hele weg aan te passen. We willen de weg geschikt maken voor de nieuwe snelheid van 50 kilometer per uur. De nieuwe gemeenteraad moet hier formeel begin 2019 nog een besluit over nemen. Bij positief besluit starten de werkzaamheden in maart 2019. De werkzaamheden duren dan tot augustus 2019. De Verlengde Beeklaan moet tijdens de werkzaamheden helemaal worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Vragen en antwoorden: verkeer Offem Zuid

Voor meer informatie over verkeer rond de nieuwe woonwijk: vragen en antwoorden verkeer Offem Zuid.

Uitgelicht