Wethouder informeert gemeenteraad over De Schelft en de tijdelijke voorziening

Wethouder Roberto ter Hark heeft de gemeenteraad eind januari verteld hoe het staat met de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening en de oude De Schelft. Hij deed dat namens het college. De brief werd eind januari aan de gemeenteraad gestuurd. Het geeft goed aan wat de stand van zaken is.

Tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening

“In 4 maanden tijd is aan de Schelftweg een complete (sport)hal gerealiseerd. Niet alle werkzaamheden konden op tijd worden gedaan. Door corona zijn werkploegen uitgevallen. Bepaalde werkzaamheden zijn daardoor vertraagd. Dankzij veel inzet is de hal nu omstreeks 15 februari 2022 klaar. De feestelijke opening verschuift naar een moment waarop we met z’n allen weer iets mogen vieren”, zo meldt de wethouder in de brief.

Bezichtiging van de tijdelijke multifunctionele hal

Nieuw gebouw met werkauto's eromheen“De gemeente heeft een beperkte vertegenwoordiging van het bestuur van de verenigingen uitgenodigd voor een bezichtiging van de tijdelijke multifunctionele hal. De afwerking in het pand is namelijk ver genoeg gevorderd. We combineren de bezichtiging met het maken van een film. De verenigingen kunnen zich presenteren met als doel het werven van nieuwe of het ‘terughalen’ van oud leden. In de film wordt ook een oproep gedaan om ook nieuwe activiteiten in deze tijdelijke De Schelft te laten plaatsvinden”

Sloop restanten oude De Schelft nog niet mogelijk

“De gemeente was van plan om de restanten van de oude De Schelft zo snel mogelijk te slopen. De voorbereidingen hiervoor waren gestart. De onderzoeken in gang gezet. Uit het flora en fauna onderzoek is duidelijk geworden dat er in de winter mogelijk vleermuizen zitten in de oude De Schelft. Om hier zekerheid over te krijgen is aanvullend onderzoek nodig in het voor- en najaar. Op de uitkomsten moeten we wachten omdat we anders in overtreding zijn met de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat de oude De Schelft niet eerder kan worden gesloopt dan het vierde kwartaal van 2022”.

Cameratoezicht wordt detectietoezicht

Tot slot informeert de wethouder de gemeenteraad over het toezicht bij de oude De Schelft. “Voor de zomervakantie hebben wij u bericht dat cameratoezicht veel geld kost. Nu de sloop wordt uitgesteld vervangt de gemeente het cameratoezicht door detectietoezicht. Dit scheelt maandelijks € 5400,- zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Bij een signalering vindt net als bij het cameratoezicht alarmopvolging plaats.”

Lees ook de brief die de wethouder naar de gemeenteraad heeft gestuurd over de project voortgang