Wijkrenovatie Zeeburg

De gemeente bereidt de wijkrenovatie van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout voor. Dat kost veel tijd, zo blijkt uit een collegebrief aan de gemeenteraad. Dat heeft gevolgen voor de planning. Uitstel maar zeker geen afstel.

Planning niet gehaaldZeeburg

“Gelet op de langer benodigde voorbereidingstijd zal de planning 2021 tot en met 2024 niet worden gehaald”, aldus het college in zijn brief aan de gemeenteraad. En: “Het is nu nog niet mogelijk om aan te geven wat de nieuwe planning gaat worden.” Die is onder meer afhankelijk van  mogelijke stakeholders, ofwel partijen die bij de renovatie betrokken worden en een groot belang hebben in het slagen..

Opknapbeurt waar ook het klimaat van opknapt 

Zeeburg is een fijne wijk in het mooie dorp Noordwijkerhout. Zo’n 50 jaar jong. Maar nu wel toe aan een opknapbeurt. De gemeente bereidt de renovatie voor. Dat gaat wat verder dan nieuwe straten en pleinen. De wijk zal ook aangepast moeten worden naar de afspraken uit het klimaatakkoord. Zeeburg is dan ook een veelbetekenend proefproject. 

Marktpartijen uitdagen 

De gemeente stelt een vraagspecificatie op waarin een aantal marktpartijen worden uitgedaagd om de wijkrenovatie met burgerparticipatie, klimaatadaptatie et cetera voor te bereiden. De gemeente verwacht deze voorbereiding in het eerste kwartaal van 2021 af te hebben en ermee de markt op te kunnen gaan. De marktpartijen moeten van de pilot een succes maken. Een door de wijkbewoners mede bepaalde opknapbeurt. 

Doorkijkje

“Het voorbereidingsproces zal dan naar verwachting een jaar in beslag nemen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze voorbereiding zal te zijner tijd pas inzichtelijk worden of we dan direct aansluitend aan de voorbereiding de renovatie kunnen gaan uitvoeren. Hiervan zijn we uiteraard afhankelijk van mogelijke partijen die ook willen participeren in deze opgave”. 

Financiën

De voorbereidingskosten en de basiskosten voor herinrichting van de openbare ruimte worden gedekt door de investering vanuit de programmabegroting 2020-2023. De financiering van de burger- en overheidsparticipatie, zoals gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor implementatie en de maatregelen uit het Klimaatakkoord, is nog niet geregeld. 

Voorbereidingskosten

Vooralsnog worden de voorbereidingskosten nu gedekt uit het beschikbare voorbereidingskrediet. Gedurende de voorbereiding zullen in 2021 de extra kosten inzichtelijk worden. Zodra deze kosten inzichtelijk zijn zal er een kredietverzoek met separate onderbouwing aan de raad worden voorgelegd.