Wijzigingsplan “Offem Zuid – veiligheidszone leiding” vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken als gevolg van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 5 maart 2019 het wijzigingsplan ”Offem Zuid – veiligheidszone leiding“, ongewijzigd hebben vastgesteld.

Officiële publicatie

De officiële publicatie staat op www.overheid.nl

Ter inzage 

De stukken liggen tot en met woensdag 22 mei 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Noordwijk, Voorstraat 42. Het ontwerp wijzigingsplan is ook  te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectteam Offem Zuid, telefonisch (071) 36 60 000 of per e-mail offemzuid@noordwijk.nl 
 

Uitgelicht