Woonbehoefteonderzoek. Inloopbijeenkomsten voor inwoners

Gemeente Noordwijk voert een woonbehoefteonderzoek uit. Participatie is belangrijk. Begin juni zijn er daarom 2 inloopbijeenkomsten voor inwoners.

Gericht op de kernen

Het woonbehoefte onderzoek is gestart. De komende maanden zet de gemeente 7 stappen die uiteindelijk leiden tot een woonvisie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Beiden voorzien van een focus op de kernen: Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. 

Inwonersbehoeften staan centraal

Er zijn 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd om de woonbehoeften van inwoners te peilen. Ze horen bij stap 3. Participatie met de inwoners staat daarin centraal. Wat zijn hun woonbehoeften? Bestaande en toekomstige. De uitkomsten van de participatie zijn essentiële bouwstenen voor een actuele woonvisie en het uitvoeringsprogramma.

Vrije inloop

Iedere inwoner van Noordwijk is van harte welkom om in te lopen en bij te dragen aan een sterke woonvisie waar Noordwijk en haar kernen echt wat aan hebben. Vooraf aanmelden is niet nodig. Inwoners zijn welkom op een locatie en tijdstip die hun het beste uitkomt.

Inloopbijeenkomst dichtbij Noordwijkerhout en De Zilk

  • maandag 3 juni 2019
  • 17:00 - 21:00 uur
  • Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam
  • Pilarenlaan 4 P1 in Noordwijkerhout

Inloopbijeenkomst dichtbij Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen

  • dinsdag 4 juni 2019
  • 17:00 - 21:00 uur
  • Sportpark Duinwetering
  • Duinwetering 105 in Noordwijk

Actueel

Een woonvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma is een programmapunt uit het coalitieakkoord. Het college van burgemeester en wethouders heeft graag de beschikking over een actuele woonvisie waarin rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen en tendensen. Het kreeg dan ook een plek in het 100 dagen werkprogramma. Daardoor kon het onderzoek snel starten.