Woonvisie 2020-2030 vastgesteld

De gemeenteraad heeft dinsdag 26 januari 2021 de woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vastgesteld. Met de vastgestelde woonvisie is duidelijk hoe de gemeente Noordwijk zich komende jaren wil blijven ontwikkelen als fijne woonplaats.

Voldoende en juiste woningen

In de woonvisie staan de belangrijkste keuzes en opgaven tot 2030. Om de ambities waar te kunnen maken zijn op basis van de volgende thema’s maatregelen aangenomen: 

  • volle inzet voor meer nieuwbouw, 
  • juiste woningen toevoegen, 
  • mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en 
  • naar een klimaatneutraal Noordwijk.  

Getoetst

De woonvisie is op 26 januari 2021 in werking getreden. Bij nieuwe bouwaanvragen voor de realisatie van 3 of meer woningen, worden woningbouwplannen aan de hand hiervan getoetst. Bij de realisatie van woningbouwplannen vanaf 3 woningen is de vastgestelde verdeling als volgt:

  • Minimaal 30% sociale huur tot € 737,- (prijspeil 2020)
  • Minimaal 15% middeldure huur van € 737,- tot € 1000,- (prijspeil 2020)
  • Minimaal 25% middeldure koop tot € 325.000,-

Meer weten?

Bekijk de woonvisie en achtergrondinformatie.