Zo gaan we met elkaar succesvol verder

Fijn wonen. Kansrijk ondernemen. Een sterke economie. Daar zetten de regiogemeenten zich voor in gezien hun voorstel: ‘Vervolg economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2022 en verder’.

Voorstel voor de gemeenteraad

Bijdragen aan een sterke en vitale regionale economie waar je fijn woont en kansrijk kunt ondernemen. Dat lukt de Duin- en Bollenstreek gemeenten alleen maar als ze er de komende jaren een tandje bijzetten. Dat gaan ze doen gezien het raadsvoorstel ‘Vervolg economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2022 en verder’. Ze hebben daarbij goed voor ogen wat de regionale troeven zijn: 

  • Kenniseconomie 
  • Gezonde, vitale en energieke regio 
  • Greenport en sierteelt.  

Colleges akkoord

De colleges van de Duin- en Bollenstreek gemeenten zijn al overtuigd van de kansen. Dit is hun besluit. Tijd voor de volgende stap. De colleges die nu deelnemen aan de uitvoeringsorganisatie leggen binnenkort het raadsvoorstel ‘Vervolg economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2022 en verder’ voor aan hun gemeenteraden. De afgelopen maanden hebben de gemeenten dit besluit voorbereid. Dat moest omdat hun economische uitvoeringsagenda “Samen succesvol”, eind 2021 afloopt. De vraag was daarbij niet ‘werken we samen?’ Voorop stond de behoefte aan een samenwerking met meer strategische focus om meer effect te bereiken. 

Opzet van het voorstel

Na een intensieve ronde overleggen stellen de colleges van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk nu hun gemeenteraden voor de regionaal-economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek voor het jaar 2022 voort te zetten met behulp van de resterende gelden uit de lopende samenwerking. Ook stellen ze voor om op basis van gedeelde regionale opgaven een nieuw regionaal-economische programma op te stellen voor de periode na 2022. Katwijk is daarbij van de partij. 

Verder aanscherpen

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk en de uitvoeringsorganisatie scherpen met elkaar het programma aan. Ze schalen op tot er een pakket aan ambitieuzere programma’s en projecten op tafel ligt, ter versterking van de economie van de Duin- en Bollenstreek. Alleen dan kan het bredere doel van een betere economische positie met behoud van een aantrekkelijke woonomgeving bereikt worden. Katwijk doet volop mee. Maar neemt voor wat betreft de uitvoeringsorganisatie een eigen positie in. De gemeenten werken in ieder geval met elkaar de  nieuwe agenda uit.

Afronden van een verkenning

Met het raadsvoorstel ronden de gemeenten hun zoektocht af punten waarop ze goed kunnen samenwerken. Ze geven richting aan het opstellen van een nieuw regionaal-economische programma en geven aan met welke uitvoeringsorganisatie ze daarvoor in stelling brengen. 

Lees ook