Zo gaan we van het aardgas af

De Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk voorzien van de kaders voor een Lokale Energie Strategie zijn klaar voor de politieke behandeling. In de stukken geen eindeloze beschouwingen. Ze geven duidelijk en concreet een richting aan. Een heldere kijk op wat we het beste kunnen doen. Zo gaan we van het aardgas af en verduurzamen we onze energievoorziening.

Commissiebehandeling

Op donderdag 9 december 2021 bespreekt de commissie Ruimte de Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk. Meningsvormend. Daarmee rondt de gemeente één van de belangrijkste opgaven af. Ook bespreekt de commissie de kaders voor de Lokale Energie Strategie. Beeldvormend. De kaders zijn de basis voor het lokale energiebeleid. De stukken kunnen overigens niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn een visie. Een eigen ‘kijk’ op hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente de energievoorziening gaan omzetten in de komende jaren. 

Onze visie - Ons pad

Beide stukken vormen het fundament voor de komende jaren, waarin ook gemeente Noordwijk van het aardgas af gaat en de energievoorziening verduurzaamt. Op die manier draagt de gemeente bij aan een wereld die zijn best doet de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. Daarover zijn afspraken gemaakt. Nederland verbouwt het energiehuis. Check de RIVM website om een indruk te krijgen van de reikwijdte ervan.

3 manieren in beeld

De Transitievisie Warme gemeente Noordwijk is een kort en duidelijk stuk. De visie - dat is hoe je tegen iets aankijkt en wat je aan belangrijks ziet - brengt 3 manieren in beeld. Hieronder gaan we op die 3 sporen in. 

Spoor 1 - Collectieve systemen 

Een gemeentelijke werkwijze gericht op het aanjagen van collectieve oplossingen. Dat zijn oplossingen voor een heel gebied. Veel mensen. Veel huizen. Een voorbeeld. Voor 2022 wordt voorgesteld een gericht onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden voor collectieve warmtesystemen. Laat dit onderzoek een positief resultaat zien, dan is het voorstel om te starten met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen die zijn gericht op het maken en aanleggen van dit soort systemen. Een ander voorstel is het ondersteunen en mede mogelijk maken van een onderzoek naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van geothermie in Noordwijk en omliggende buurten.

Spoor 2 - Intensivering

Een gemeentelijke werkwijze gericht op het inzetten op energiebesparing en isolatie. Een voorbeeld. Voor 2022 wordt in lijn met dit punt voorgesteld om bewonersinitiatieven aan te moedigen en mede mogelijk te maken. Maar ook om energiebesparing en isolatie aan te moedigen en alles uit de bestaande duurzaamheids-maatregelen te halen wat er in zit. 

Spoor 3 - Wat willen ondernemers en inwoners zelf

Een gemeentelijke werkwijze gericht op het sterk ondersteunen van aanpakken die uit een wijk of buurt komen. Een voorbeeld. Het voorstel is om voor 2022 de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van specifieke buurten die graag aardgasvrij willen worden. En -in het verlengde hiervan- om te beginnen met het opstellen van wijk-uitvoeringsplannen voor buurten die een goede kans hebben om aardgasvrij te worden.

Meer lezen

Lees ook de: