Zo maak je een park met veel natuurwaarde

Voor een mooie, vitale en ook gevarieerde Groene Long wordt in Noordwijk aan Zee veel werk verzet. Kleine en grote ingrepen die ecologisch goed gaan uitpakken.

De Groene Long

Een Groene Long die vitaal is. Die mooi aansluit op de omliggende duinen. Waar vogels, insecten en dieren zich ook thuis kunnen voelen. We maken geen natuur. Maar een park met veel natuurwaarden. Daar komen heel veel zaken bij kijken. De gemeente wil natuur een kans geven. Houdt bij veel zaken rekening met allerlei natuurlijke zaken.
Hieronder 9 voorbeelden. 

Over dammenGekapt hout wordt niet afgevoerd. Geen transport en dus geen uitstoot van uitlaatgassen. Ter plaatse bouwen we met dit hout bijenhotels en dammen. Die dammen verminderen het afkalven van grond van het talud. Met deze innovatieve manier van hergebruikt van de bomen kon een zware, civiele constructie van damwanden voorkomen worden. Tel uit je winst.

Bijen zijn echt bij-zonder

Bijen zijn erg belangrijk in de natuur. De bij is een bestuiver die z’n belangrijke werk moet doen. Maar het gaat al decennia-lang slecht. Daarom komt er een bijenlint in de Groene Long. We hopen ermee bij te dragen aan het behoud van de bij. 

Kappen snappen

Een bewuste keuze dat kappen. En beslist geen onherstelbare snoei. Neem deze boom. Hij moest gekapt worden wegens veiligheid. De kappers hebben bewust een stam laten staan. Dan kan het dode hout een functie hebben voor vleermuizen, vogels, insecten, schimmels en bacteriën. Nog zo’n natuurlijk voordeel. De wortels in de bodem helpen de grond in het talud vast te houden.

Preventieve zorg voor egeltjes

We hebben volop rekening gehouden met de egeltjes. Een lief dier dat zo maar nesten zou kunnen hebben in de Groene Long. De daarbij is de samenwerking gezocht met de dierenambulance en het egelopvangcentrum Zoetermeer. Uit onderzoek is gebleken dat er geen egels aanwezig waren. Lees ook het onderzoeksverslag.  

Bosschages met laagjesDe beplanting is niet helemaal verwijderd. Waar dat zinvol was is de beplanting teruggezet. Het doel: gelaagdheid in het park aanbrengen. Dat geeft een mooi beeld en komt de natuur ten goede. De beplanting gaat in het voorjaar uitlopen. Daarnaast hebben de wortels de functie om grond vast te houden. Om nog meer beleving te creëren planten we er meer dan 1000 heesters.

Goed uitgedund

We geven groen de ruimte. Bomen hebben dat nodig om te groeien en tot hun volledige wasdom te komen. Zaailingen zijn daarom verwijderd omdat deze bomen elkaar 'verstikken'. Goed uitdunnen komt de gezondheid en de schoonheid van de bomen ten goede. Je ziet ze uitlopen. Dat geeft bovendien een fijn gevoel als je door de Groene Long wandelt. Geen donkere strip, maar een open park. 

Bomen over bomen


De Groene Long bomen zijn op detailniveau geïnventariseerd. Boom per boom. Tijdens bewonersavonden is de buurt daarover op de hoogte gesteld. Er is over gesproken en bewoners hebben meegedacht over de over wat er met de bomen moest gebeuren. Een leuk en ook vooral participatief proces. Met illustraties werd uitgelegd waar het om ging. Verhelderend zo’n opzet

Ondergroeiing

  

Wat er onder de bomen groeit is echt belangrijk voor de natuur. Daarom ruimte voor sneeuwklokjes en struiken. Een mooi gezicht. Zeker als er fleurige bloemen ontluiken. 

Geen natte voeten meer

De benen strekken. Maar dan wel graag na de regenbui geen natte voeten. Daarom verschuiven we het voetpad, want het lag op het laagste en natste punt van het park. Dat punt komt nu in het groen te liggen. Goed voor dieren die van vocht en nattigheid houden.

Meer weten?

Lees de projectpagina.