Uitkomsten participatie De Schelft

De uitkomsten van de participatie over de Schelft helpen bij het opstellen van het definitieve programma voor de nieuwe accommodatie. Dat gebeurt de komende maanden. Voor de zomer gaat een voorstel naar de gemeenteraad.

Veel reacties en veel gesprekken

Na de brand nodigde de gemeente mensen uit om mee te doen aan een digitale enquête. Meer dan 1700 mensen deden mee. Een rijke bron aan informatie. De gemeente voerde ook veel gesprekken met mensen die de Schelft gebruikten. De gemeente heeft veel nuttigs gehoord, zoals dat slechts 6% een parkeerprobleem ervaarde, de locatie van de Schelft voor bijna iedereen goed bereikbaar was en dat alle respondenten afkomstig waren uit postcodegebied 2211 (Noordwijkerhout).

Preview participatie

In ‘Toekomstvisie De Schelft Noordwijkerhout’ zijn de uitkomsten van de participatie op een rij gezet. Uitkomsten ten aanzien van de rol van de Schelft. Het zwembad. De sauna. De sporthal met evenementfunctie. De fitness. De theaterzaal. De horeca en een paar aanvullende mogelijkheden. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om voor de zomer met een voorstel te komen over het definitieve programma van de nieuwe accommodatie. De uitkomsten van de participatie helpen om dat programma op te stellen. 

Bekijk wat er uit de participatie naar voren is gekomen. ‘Preview uit Toekomstvisie De Schelft Noordwijkerhout Participatie’.

Rapport doorgesproken 

Het ‘Rapportage Toekomstvisie De Schelft Noordwijkerhout’ is inmiddels doorgesproken met de hoofdgebruikers van De Schelft. Binnenkort volgt een bespreking in het college. Voor de zomer ligt er voorstel over het definitieve programma van de nieuwe accommodatie bij de gemeenteraad. De gemeente maakt na de bespreking in de gemeenteraad het rapport openbaar. Tot die tijd is het niet beschikbaar en gaan partijen er vertrouwelijk mee om. 

Projectteam en programmamanager

Een programmamanager begeleidt de komende maanden de totstandkoming van het voorstel aan college en raad. Er is een projectgroep ingesteld. De samenwerking met de gebruikers van De Schelft is belangrijk voor de gemeente. Zij blijven nauw betrokken bij de plannen van de Schelft. 

Bekijk ook: ‘Resultaten digitale enquête De Schelft’.