Programma dienstverlening

In ons programma dienstverlening streven wij naar een rapportcijfer 8. Dat is best een ambitie. Maar wij gaan ervoor! Wij doen dat graag samen met u.

Vragenlijst 1-meting

De gemeente Noordwijk wil graag van u weten, hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarvoor hebben we vorig jarig een vragenlijst onder onze inwoners uitgezet. Dit was een startpunt voor de gemeente om te kijken hoe we kunnen verbeteren naar uitstekende dienstverlening. In 2021 hebben we ook een vragenlijst uitgezet, de 1-meting. Zo kijken we of we op de goede weg zijn.

Vragenlijst 0-meting gedaan

489 inwoners vulden de vragenlijst van de 0-meting in. Een mooie en zeer nuttige bijdrage waarmee we aan de slag zijn gegaan.  De verbeterpunten die uit het rapport komen, sluiten aan bij de acties die wel al ondernemen om onze dienstverlening te verbeteren. Verbeteren naar het niveau dat de inwoners van ons mogen verwachten. Wilt u weten welke verbeterpunten we hebben opgepakt? Lees dan: Wat hebben we van u geleerd om onze dienstverlening te verbeteren

Onderzoeksresultaten 1-meting

We vroegen u over uw ervaringen met de diensten waarvan u in 2021 gebruik hebt gemaakt. Over uw contactmomenten met de gemeente. En over de communicatie vanuit de gemeente. 427 inwoners vulden de vragenlijst in. Om de resultaten uit de twee metingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn in beide metingen nagenoeg dezelfde vragen gesteld. Het cijfer van de 1-meting was vergelijkbaar met  het cijfer van de 0-meting van vorig jaar. Namelijk een 6,4 tegen een 6,5. De resultaten uit de 1-meting laten zien dat we werken aan de juiste, noodzakelijke stappen.

Meer informatie