Auto wegslepen bij fout parkeren

De gemeente Noordwijk mag uw auto weg laten slepen als u fout geparkeerd staat. Voor de daadwerkelijke uitvoering zijn de politie, de BOA's en de marktmeesters bevoegd.

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als uw voertuig overlast veroorzaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt of als u fout geparkeerd staat. Het wegslepen wordt meestal gedaan door Berging Regio Leiden (BRL). Een door BRL weggesleepte auto wordt op het terrein van BRL opgeslagen en kan daar na betaling van de kosten worden opgehaald. 

De gemeente mag uw auto onder andere wegslepen als:

  • Uw auto geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Werkzaamheden worden altijd op een bord aangekondigd. 
  • Uw auto zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats. 
  • Uw auto geparkeerd staat voor een in- of uitrit. 
  • Uw auto zo geparkeerd staat dat er overlast of gevaar is voor de omgeving. 
  • De politie een verbaal heeft opgemaakt (op grond van art. 174 Wegenverkeerswet) omdat er sprake is van een voertuigwrak of een voertuig zonder kenteken.

De kosten bedragen € 257,35. Voor iedere dag dat de auto langer opgeslagen staat bij BRL wordt een bedrag van € 15,15 berekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met de gemeente. Zij laten u weten waar uw auto is.
  • In de meeste gevallen zal uw auto zijn overgebracht naar het opslagterrein van BRL. U kunt de auto daar ophalen op werkdagen van 8:00 - 18:00 uur en op zaterdag op telefonische afspraak van 9:00 - 12:00 uur.
  • Neem bij het ophalen uw geldige identiteitsbewijs mee.

U kunt bezwaar maken tegen het wegslepen van uw auto. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Niet elke hinderlijk geparkeerde auto is wegsleepwaardig. De gemeente mag bijvoorbeeld geen auto wegslepen alleen omdat de auto al lange tijd niet gebruikt wordt of omdat de eigenaar van de auto in een andere straat woont. De gemeente kan en zal niet lichtvaardig beslissen tot het laten wegslepen van een auto.