Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische- of hybride auto aanvragen.

Online kosteloos een laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl

Laadpunt in de openbare ruimte

Inwoners en bedrijven die een elektrische auto rijden, kunnen niet altijd een laadpunt kwijt op hun eigen terrein. U kunt een vergunning aanvragen om een laadpunt in de openbare ruimte te mogen plaatsen.

Laadpunt eigen terrein

Voor een laadpunt op uw eigen oprit of parkeergelegenheid heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er wel rekening mee, dat er geen elektrische kabel over openbaar terrein neergelegd mag worden. Het laden moet volledig op eigen terrein plaatsvinden.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een openbare laadpaal moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
  • De aanvrager is in het bezit van een elektrische- of hybride auto met een minimale elektrische actieradius van 50 km.
  • Of de aanvrager kan aantonen, dat deze elektrische- of hybride auto besteld is.

Naast een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is ook een vergunning op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Noordwijk (AVOI) nodig. In de Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk is vastgelegd in welke gevallen we de APV vergunning verlenen.

Voor meer informatie over een kosteloze laadpaal kunt u contact opnemen met Allego via +31 (0)88 75 00 300. 

Als u de laadpaal zelf wilt betalen, kunt u voor meer informatie contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (071) 36 60 000.

Aanvragen via Allego (kosteloos)

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met Allego. Zij zorgen namens een inwoner of bedrijf voor het aanvragen van de vergunning en het plaatsen, beheren en onderhouden van een laadpaal. Als u de laadpaal via Allego laat plaatsen, zullen zij de aanvraag in behandeling nemen en eerst beoordelen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens vragen ze bij de gemeente de benodigde vergunningen aan.

Op openbaarladen.nl vindt u alle informatie over het aanvragen van een openbare laadpaal via Allego. U kunt ook online kosteloos een laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl

Zelf aanvragen (u betaalt zelf alle kosten)

Een inwoner of bedrijf mag met de benodigde vergunningen een laadpaal in de openbare ruimte plaatsen. Als u zelf een laadpaal wilt aanvragen, lees dan eerst de Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk goed door. Deze regels vindt u onder 'Bijzonderheden'.