Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen of wijzigen

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart én heeft u geen eigen parkeerplaats bij uw huis? Dan kunt u mogelijk een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (GPP) aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier gereserveerde GPP (pdf) downloaden

Als u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder (B) heeft en geen parkeerplaats op uw eigen terrein, dan kunt u een GPP op kenteken aanvragen. Dit is een gereserveerde parkeerplaats vlak bij uw huis.

Een gereserveerde GPP is aan het kenteken van uw auto gekoppeld en een parkeervoorziening waar alleen het voertuig met het betreffende kenteken én met de gehandicaptenparkeerkaart mag worden geparkeerd.

Als u gebruik maakt van een gereserveerde GPP maar uw situatie is gewijzigd, dan moet u de wijziging (bijv. opzegging) bij ons melden of bij een verhuizing binnen de gemeente een verzoek voor het verplaatsen van de gereserveerde GPP bij de gemeente aanvragen. 

De voorwaarden voor het aanvragen van een GPP zijn:

 • u bent inwoner van de gemeente Noordwijk;
 • u bent in het bezit van een auto;
 • u heeft geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage);
 • u bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.

Bekijk voor het aanvragen de eventuele afwijzingsgronden of intrekkingsgronden in de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Noordwijk.

Wat kost een aangevraagde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken?

Aanvraag Woonplaats Prijs
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Noordwijk € 252,20
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Noordwijkerhout en De Zilk € 173,45
Gehandicaptenparkeerplaats verplaatsen Noordwijk € 52,70
Gehandicaptenparkeerplaats verplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk € 0,-
Gehandicaptenparkeerplaats kenteken wijzigen Noordwijk € 33,55
Gehandicaptenparkeerplaats kenteken wijzigen Noordwijkerhout en De Zilk € 0,-
Gehandicaptenparkeerplaats verwijderen Noordwijk € 0,-
Gehandicaptenparkeerplaats verwijderen Noordwijkerhout en De Zilk € 0,-

Als de aanvraag wordt toegekend, worden kosten in rekening gebracht. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met ten hoogste 4 weken.

U kunt de gereserveerde GPP aanvragen, verplaatsen, kenteken wijzigen en verwijderen op onderstaande manieren.

Aanvragen

Om een gereserveerde GPP aan te vragen kunt u het aanvraagformulier gereserveerde GPP (pdf) downloaden. Dit formulier kunt u invullen en per post versturen. U dient het volgende mee te sturen:

 • kopie gehandicaptenparkeerkaart
 • kopie rijbewijs
 • kopie kentekenbewijs (tenaamstellingsbewijs)
 • een schets van de gewenste parkeerplaats

Verplaatsen

Om uw GPP te verplaatsen kunt u het formulier verplaatsen gereserveerde GPP (pdf) downloaden. Dit formulier kunt u invullen en per post versturen. U dient een schets van de gewenste parkeerplaats mee te sturen.

Kenteken wijzigen

Om uw kenteken te wijzigen kunt u het formulier wijzigen kenteken gereserveerde GPP (pdf) downloaden. Dit formulier kunt u invullen en per post versturen. U dient een kopie kentekenbewijs (tenaamstellingsbewijs) mee te sturen.

Verwijderen

U kunt uw GPP laten verwijderen. Stuur hiervoor een brief of e-mail naar gemeente@noordwijk.nl Vermeld daarbij duidelijk om welk kenteken het gaat en wat de locatie van de GPP is.

U kunt de formulieren ook ophalen in het gemeentehuis Noordwijk of telefonisch aanvragen bij het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.