Parkeerbon

In sommige gebieden moet u betalen om te mogen parkeren. Dat is een vorm van gemeentelijke parkeerbelasting. U betaalt die belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Als iemand zonder te betalen parkeert op een plaats waar betaald moet worden, kan worden overgegaan tot het alsnog innen van de verschuldigde belasting. Dat wordt gedaan door middel van een zogenaamde naheffingsaanslag. De hoogte van de naheffingsaanslag bestaat uit de alsnog te betalen parkeerbelasting plus een boetebedrag. Omdat het hier om gemeentelijke belasting gaat, wordt het te betalen bedrag geïnd door de gemeente.

Als wordt geparkeerd op een openbare plaats waar parkeren niet is toegestaan op grond van de Wegenverkeerswet, dan kan een strafbeschikking worden aangezegd. Het gaat dan om overtreding van landelijke regels. Een strafbeschikking kan worden aangezegd door de politie of door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De uiteindelijke boete wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie en geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De te betalen boete komt ten goede aan de rijkskas.

Naheffingsaanslag

U kunt een naheffingsaanslag op verschillende manieren betalen aan Parkeerservice Noordwijk. U kunt betalen via het digitaal parkeerloket van Parkeerservice Noordwijk, overmaken per bank of per pin bij de balie van het Parkeerservicebureau.
Als u niet binnen 7 dagen hebt betaald, ontvangt u na ongeveer twee weken een acceptgiro van het incassobureau GGN invoned. 

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar maken bij het digitaal parkeerloket van Parkeerservice Noordwijk of schriftelijk per post sturen:

P1 On Street B.V.
t.a.v. de Heffingsambtenaar van Gemeente Noordwijk
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Strafbeschikking

Als er een strafbeschikking is aangezegd krijgt u vanzelf een brief thuis van het CJIB. In die brief staat hoe u kunt betalen en hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de strafbeschikking.

Parkeerservice Noordwijk (P1)

<p>Voor vragen of nadere inichtingen kunt u terecht bij Parkeerservice Noordwijk. De openingstijden zijn op maandat t/m zondag van 13:00-17:00 uur. </p>

Centraal Justititeel Incassobureau (CJIB)

GGN invoned