Inburgeren

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Heeft u een verblijfsvergunning gekregen voor 1 januari 2013?

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op isdbollenstreek.nl

Heeft u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013?

Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

Participatieverklaring

Een verplicht onderdeel van uw inburgering is de participatieverklaring. De gemeente voert dit participatieverklaringstraject uit. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente. De bijeenkomst vindt, afhankelijk van de maatregelen van het Rijk in verband met corona, plaats in een leslocatie of digitaal via Zoom.

Tijdens het participatietraject maakt u kennis met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving. U sluit het traject af met het ondertekenen van een verklaring. U verklaart dat u de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert. Dit moet binnen 1 jaar nadat u zich heeft ingeschreven bij de gemeente. 

Kosten

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op inburgeren.nl

Het participatieverklaringstraject betaalt u ook zelf aan de gemeente Noordwijk. De kosten bedragen € 150,-.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000 of neem contact op met DUO via +31 50 59 99 600. 

Heeft u vragen over de participatieverklaring? Bel dan met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.