Ceremonie bij naturalisatie

Heeft u naturalisatieprocedure succesvol doorlopen? Dan krijgt u van de gemeente Noordwijk een uitnodiging voor de ceremonie.

Verklaring van verbondenheid

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid belooft u:

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen;
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen. 

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Voorwaarden

U moet de naturalisatieprocedure succesvol hebben doorlopen.

Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Uitnodiging voor de ceremonie

U krijgt een uitnodiging voor de ceremonie als u de naturalisatieprocedure succesvol heeft doorlopen. De gemeente Noordwijk organiseert de naturalisatieceremonie. U ontvangt hiervoor een uitnodiging waarop u moet reageren met hoeveel personen u de ceremonie komt bijwonen.