Fraude met (kopie) reisdocument melden

U kunt slachtoffer worden van fraude door oneigenlijk gebruik van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, een kopie daarvan of van het documentnummer.

Naast dat u slachtoffer bent van fraude, kunt u een gegronde reden hebben om te vrezen dat u slachtoffer wordt van fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd. 

In deze gevallen kunt u het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart laten signaleren in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van uw document zoveel als mogelijk voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo kunt u fraude melden:

  • U komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies om een verklaring in te vullen. Of maak direct online een afspraak.
  • U neemt het originele reisdocument mee, als u deze nog in uw bezit heeft. Dit document moet worden ingeleverd. Als u het originele reisdocument niet meer in uw bezit heeft, vult u bij de gemeente ook een verklaring van vermissing in.

Het document waar (vermoedelijk) fraude mee is gepleegd, wordt opgenomen in het basisregister reisdocumenten. U kunt na de melding een nieuw reisdocument aanvragen.