Fraude met (kopie) reisdocument melden

U kunt slachtoffer worden van identiteitsfraude door oneigenlijk gebruik van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, een kopie daarvan of van het documentnummer. Bent u slachtoffer of heeft u een gegronde reden om te vrezen, dat u slachtoffer wordt van fraude? Dan kunt u het documentnummer laten signaleren in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van uw reisdocument zoveel als mogelijk voorkomen.

Maak online een afspraak (gratis)

Aanpak

Kom persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies om een verklaring in te vullen. U kunt alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak (gratis) met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. 

U neemt het originele reisdocument mee, als u deze nog in uw bezit heeft. Dit document moet u inleveren. Heeft u het originele reisdocument niet meer in uw bezit? Dan vult u bij de gemeente ook een verklaring van vermissing in.

Het document waar (vermoedelijk) fraude mee is gepleegd, wordt opgenomen in het Basisregister reisdocumenten. U kunt na de melding een nieuw reisdocument aanvragen.

Kosten

Het melden van (vermoedelijke) identiteitsfraude is gratis. U betaalt wel voor de aanvraag van een eventueel nieuw reisdocument.