Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
 • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

€ 5,00 (tarief 2019)

U krijgt direct het bewijs mee als u naar de gemeente komt of wordt binnen 2 werkdagen naar u toegestuurd als u het bewijs per post heeft aangevraagd.

Zo vraagt u een bewijs van de Nederlandse nationaliteit aan:

 • Digitaal met uw DigiD.
 • Schriftelijk per brief of mail naar gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • U gaat naar de gemeente waar u staat ingeschreven en neemt hiervoor uw legitimatiebewijs mee.
 • U machtigt iemand dit namens u te doen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging
  • legitimatiebewijs
  • kopie legitimatiebewijs volmachtgever.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 366 00 00 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht