Opvragen en geheimhouden persoonsgegevens

Op dit moment kunt u alleen op afspraak terecht bij de gemeente in verband met het coronavirus.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens. U kunt gegevens uit de BRP van iemand anders opvragen. U kunt ook geheimhouding van uw eigen persoonsgegevens aanvragen. Voor beide doet u een verzoek bij de gemeente.

Online geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (DigiD)

Of maak online een afspraak (gratis).

BRP

In de BRP staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via mijn.overheid.nl of bij de gemeente waar u woont.

Organisaties die uw persoonsgegevens kunnen krijgen

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente.

Gegevens van iemand anders opvragen

U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Geheimhouding eigen gegevens

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de BRP, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar.

Uw eigen gegevens uit de BRP inzien of het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens is gratis.

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

Zo doet u een verzoek om informatie uit de BRP:

 • Schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Zo vraagt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aan:

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.