Voornaam of achternaam wijzigen

Als u een goede reden heeft, kunt u uw naam of die van uw kind wijzigen. Het wijzigen van uw voornaam doet u bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u bij Justis. Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente voegt uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte. Organisaties die gebruikmaken van deze gegevens krijgen hierover bericht.

Voorwaarden

Voornaam wijzigen

U kunt uw voornaam of die van uw kind wijzigen als u een goede reden heeft. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

Achternaam wijzigen

U kunt uw achternaam of die van uw kind wijzigen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk op justis.nl voor de voorwaarden.

Is uw achternaam officieel gewijzigd? Dan moet uw gewijzigde naam op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan.

Aanpak

Voornaam wijzigen

Zo wijzigt u uw voornaam of die van uw kind:

  • U dient een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
  • Uw advocaat vertelt wat u nodig heeft.

Achternaam wijzigen

Zo wijzigt u uw achternaam of die van uw kind:

  • U dient een verzoek in bij Justis.
  • U betaalt de aanvraag aan Justis. Hierover ontvangt u bericht.
  • Justis beslist of uw achternaam wordt gewijzigd.

Kosten

Voornaam wijzigen

Bij het wijzigen van uw voornaam betaalt u de kosten van uw advocaat. En voor de griffie van de rechtbank.

Achternaam wijzigen 

Bij het wijzigen van uw achternaam betaalt u kosten aan Justis. Kijk voor de kosten op justis.nl

Bezwaar en beroep

Voornaam wijzigen

Wijst de rechtbank uw verzoek voor het veranderen van uw voornaam af? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. U moet dit binnen 3 maanden na de afwijzing doen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als het hoger beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Ook dit moet u binnen 3 maanden doen. Hiervoor heeft u ook een advocaat nodig.

Achternaam wijzigen

Wordt uw verzoek om uw achternaam te wijzigen afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken bij Justis. Dit doet u binnen 6 weken na het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet u ook binnen 6 weken doen. Stelt de rechtbank u in het ongelijk? Dan kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Meer informatie

Voornaam wijzigen 

Bel voor meer informatie met Rechtspraak Servicecentrum via +31 88 36 16 161.

Achternaam wijzigen

Bel voor meer informatie met Justis via +31 88 99 82 200.