Uittreksel uit Basisregistratie Personen opvragen

Op dit moment kunt u alleen op afspraak terecht bij de gemeente in verband met het coronavirus.

Op een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

Online een uittreksel uit de BRP aanvragen (DigiD)

Of maak online een afspraak (gratis).

Advocaat

Bent u advocaat en heeft u een uittreksel uit de BRP nodig van een inwoner van de gemeente Noordwijk voor gerechtelijke werkzaamheden? Dan kunt u online met eHerkenning een uittreksel aanvragen.

Online een uittreksel uit de BRP aanvragen voor advocaten (eHerkenning)

In de BRP staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens.

Het is belangrijk van te voren te informeren bij de instantie die er om vraagt welke gegevens er op het uittreksel moeten staan, zodat de gemeente het juiste uittreksel aan u mee kan geven. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

Het uittreksel persoonsgegevens wordt soms verward met een uittreksel uit de burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. Een uittreksel uit de burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden of huwelijk) heeft plaatsgevonden.

€ 5,10

Online aanvraag

Binnen 2 werkdagen per post.

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen per post.

Zo vraagt u een uittreksel uit de BRP aan: 

 • U kunt online een uittreksel uit de BRP aanvragen (DigiD). U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies. In verband met het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.
 • U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en betaalt met pin (geen creditcard) of contant.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever
 • Schriftelijk per brief of e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Advocaat

Bent u advocaat en heeft u een uittreksel uit de BRP nodig van een inwoner van de gemeente Noordwijk voor gerechtelijke werkzaamheden? Dan kunt u online een uittreksel uit de BRP aanvragen voor advocaten (eHerkenning).