Uittreksel uit Basisregistratie Personen opvragen

Op een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Het is belangrijk van te voren te informeren bij de instantie die er om vraagt welke gegevens er op het uittreksel moeten staan, zodat de gemeente het juiste uittreksel aan u mee kan geven. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

Het uittreksel persoonsgegevens wordt soms verward met een uittreksel uit de burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. Een uittreksel uit de burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden of huwelijk) heeft plaatsgevonden.

€ 5,- 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Digitale aanvraag

 • Binnen 2 werkdagen per post.

Aanvraag bij de publieksbalies

 • Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

 • Binnen 2 werkdagen per post.

Zo vraagt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan: 

 • Digitaal met uw DigiD. U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies of maak direct online een afspraak.
 • U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en betaalt met pin (geen creditcard) of contant.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever
 • Schriftelijk per brief of e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.