Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Het is belangrijk van te voren te informeren bij de instantie die er om vraagt welke gegevens er op het uittreksel moeten staan, zodat de gemeente het juiste uittreksel aan u mee kan geven. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

Het uittreksel persoonsgegevens wordt soms verward met een uittreksel uit de Burgerlijke Stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. Een uittreksel uit de burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

€ 5,- (tarief 2019)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Digitale aanvraag

  • Binnen 2 werkdagen per post.

Aanvraag bij de publieksbalies

  • Direct klaar.

Er zijn verschillende manieren om een uittreksel persoonsgegevens aan te vragen: 

  • Digitaal met uw DigiD en betalen met iDEAL.
  • Persoonlijk bij de publieksbalies met uw legitimatiebewijs en betalen via pin of contant.
  • U machtigt iemand schriftelijk met een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en zijn of haar legitimatiebewijs meenemen naar de publieksbalies en betalen via pin of contant.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl