Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien, dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen.

U vraagt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan bij Justis of bij de gemeente waarna Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden.

Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat: 

 • een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • u een visumaanvraag doet;
 • u lid wilt worden van een schietvereniging;
 • u verhuist naar het buitenland.

U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op justis.nl

 • € 41,35 (aanvraag via de gemeente)
 • € 33,85 (digitale aanvraag)

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u van Justis te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Digitaal aanvragen

Zo vraagt u digitaal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan zonder tussenkomst van de gemeente:

 • Vraag na bij de organisatie zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten via Justis.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt met iDEAL.

Van Justis krijgt u schriftelijk bericht of u een VOG krijgt.

Via de gemeente aanvragen

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan ontvangt u een ingevuld aanvraagformulier van de organisatie. Zo levert u het aanvraagformulier in:

 • U komt persoonlijk langs tijdens openingstijden van de publieksbalies of maak direct online een afspraak.
 • U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en betaalt de VOG bij de aanvraag met pin (geen creditcard) of contant. 
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis. Van Justis krijgt u schriftelijk bericht of u een VOG krijgt.

VOG voor personen niet ingeschreven in de BRP

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

Als u in het buitenland gaat wonen (emigratie) of werken (werkvergunning of visum)en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

VOG voor rechtspersonen aanvragen

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Lees op justis.nl hoe u een aanvraag kunt indienen.

Afwijzing 

Als Justis geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Justis

Adresgegevens

Toon op de kaart Postbus 16115 
2500 BC Den Haag

+31 (0)88 99 82 200

frontdesk.justis@minvenj.nl

justis.nl