Waarmerken kopie

Op dit moment kunt u alleen op afspraak terecht bij de gemeente in verband met het coronavirus.

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening.

Maak online een afspraak (gratis)

U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. 

Het waarmerken van diploma's is echter niet meer mogelijk aangezien de gemeente niet kan vaststellen of het document echt is. Wilt u een diploma laten waarmerken dan kunt u een legalisatiestempel aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

€ 5,10

Zo laat u een belangrijk document waarmerken door de gemeente:

  • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies. In verband met het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.
  • U neemt het document mee, dat u wilt laten waarmerken.
  • U betaalt met pin (geen creditcard) of contant.

Of u machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:

  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • het document dat moet worden gewaarmerkt