Verkeer en bereikbaarheid

  • Bereikbaarheid

    Beach Shuttle, herinrichting Parallel Boulevard, parkeerplannen en wegafsluitingen.

  • Parkeren

    Parkeerservice Noordwijk (P1), parkeervergunning, tarieven betaald parkeren en parkeervoorzieningen.

  • Verkeer

    Laadpaal plaatsen, ontheffing exceptioneel transport en verbetering verkeerssituatie melden.