Auto wegslepen bij foutparkeren

Gemeente Noordwijk mag uw auto weg laten slepen als u foutgeparkeerd staat. Voor de daadwerkelijke uitvoering zijn politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) en marktmeesters bevoegd.

Voorwaarden

Gemeente Noordwijk mag uw auto weg laten slepen als uw voertuig overlast veroorzaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt of als u foutief geparkeerd staat, bijvoorbeeld als:

  • Uw auto geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Werkzaamheden worden altijd op een bord aangekondigd.
  • Uw auto zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Uw auto geparkeerd staat voor een in- of uitrit.
  • Uw auto zo geparkeerd staat, dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.
  • De politie een verbaal heeft opgemaakt (op grond van art. 174 Wegenverkeerswet 1994) omdat sprake is van een voertuigwrak of een voertuig zonder kenteken.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het wegslepen van uw auto. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Niet elke hinderlijk geparkeerde auto is wegsleepwaardig. Gemeente Noordwijk mag bijvoorbeeld geen auto wegslepen alleen omdat de auto al lange tijd niet gebruikt wordt of omdat de eigenaar van de auto in een andere straat woont. Gemeente Noordwijk kan en zal niet lichtvaardig beslissen tot het laten wegslepen van een auto.

Aanpak auto ophalen

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Wij laten u weten waar uw auto is. In de meeste gevallen is uw auto overgebracht naar het opslagterrein van Berging Regio Leiden (BRL) en kan daar na betaling van de kosten worden opgehaald. De kosten bedragen € 257,35. Voor iedere dag dat uw auto langer opgeslagen staat bij BRL wordt een bedrag van € 15,15 berekend.
  • U kunt uw auto bij BRL ophalen op maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 18:00 uur en op zaterdag op telefonische afspraak van 9:00 - 12:00 uur.
  • Neem bij het ophalen uw geldige legitimatiebewijs mee.