Caravan parkeren op openbare weg

U mag een caravan niet voor een langere periode langs de weg te parkeren. Wilt u toch parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. Slechts in bijzondere situaties kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.

Maximale parkeerduur

Binnen de bebouwde kom

Caravans mogen hier niet langer dan 7 achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Voor caravans langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter is die termijn maximaal 3 dagen.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom geldt dat verbod alleen als het voertuig:

 • het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt;
 • gevaar of hinder veroorzaakt. 

Deze regels gelden voor alle voertuigen die u voor recreatie of anders dan voor verkeersdoeleinden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld:

 • woonwagens
 • aanhangwagens
 • keetwagens 

Ontheffing aanvragen

Bel voor het aanvragen van een ontheffing met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Geef de volgende informatie door:

 • waar u het voertuig wilt neerzetten;
 • het soort voertuig;
 • de grootte van het voertuig;
 • waarom u het voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
 • wanneer u het voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
 • hoelang u het voertuig op de openbare weg wilt parkeren.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 342,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.