Bijen houden

Wilt u bijen houden? Informeer dan vooraf goed bij ervaren imkers. Houd de bijen bij voorkeur op meer dan 30 meter van een weg, woning of ander gebouw waar overdag mensen verblijven. Wilt u bijen op kortere afstand houden? Dan heeft u waarschijnlijk een ontheffing nodig. Aan een ontheffing worden voorschriften verbonden die nodig zijn om overlast te beperken.

Online ontheffing voor bijen houden aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online ontheffing voor bijen houden aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete, ontvankelijke) aanvraag om ontheffing. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ontheffing aanvragen

Neem voor informatie over de mogelijkheden voor ontheffing van het verbod op het houden van bijen contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 60,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.