Een evenement organiseren

Evenementen zijn er in vele soorten en maten. Van een buurtbarbecue en een feestelijke opening van een nieuwe winkel tot een kermis of popconcert. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement zijn er risico’s verbonden aan het organiseren ervan. Evenementen trekken vaak veel publiek of vereisen speciale maatregelen zoals het afsluiten van een straat. Daarom is het belangrijk vooraf te beoordelen wat er nodig is om evenement veilig en goed te laten verlopen.

Checklist melding doen of vergunning aanvragen

Voorwaarden

Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, gelden er verschillende regels rond het aanvragen en afhandelen van een vergunning. Is uw evenement een M-, A-, B- of C-evenement? Evenementen worden onderverdeeld in deze categorieën:

  • M- evenement: bijvoorbeeld een kleine straat- of buurtactiviteit. U kunt zo’n activiteit 5 werkdagen van tevoren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier klein evenement. U heeft dan geen vergunning nodig. Wel moet u zich houden aan een aantal standaardvoorwaarden. Die voorwaarden staan in bijlage 2 van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021.
  • A- evenementen: zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt niet verwacht. U heeft voor een A-evenement een vergunning nodig die u minimaal 8 weken voorafgaande aan het evenement moet aanvragen.
  • B- en C- evenementen: zijn de grotere evenementen, zoals het Bloemencorso, de Mooiste File, de kermis, het circus en Grentpop. Bij dat soort evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor de openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt behandeld. U heeft voor een B- en C-evenement een vergunning nodig. Voor een B-evenement moet u minimaal 8 weken voorafgaande aan het evenement een vergunning aanvragen. Voor een C-evenement moet u minimaal 13 weken voorafgaande aan het evenement een vergunning aanvragen.

Twijfelt u onder welke categorie uw evenement valt? Neem dan contact op met onze evenementcoördinator of ons team Vergunning Toezicht & Handhaving. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door.

Aanpak

Evenementencoördinator

Een evenementvergunning wordt verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021. Naast een evenementvergunning kunnen voor een festiviteit ook nog andere vergunningen nodig zijn en de organisator moet ook rekening houden met algemeen geldende regels. Dat kan soms best ingewikkeld zijn! Neem daarom al in een vroeg stadium van de voorbereidingen contact op met onze evenementcoördinator of ons team Vergunning Toezicht & Handhaving. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door.

Aanvragen

Vul de checklist melding doen of vergunning aanvragen in. Zo kunt u zien of u een melding voor een evenement moet doen of een vergunning voor een evenement moet aanvragen. 

Een melding doet u met de volgende online formulieren: 

Een vergunning aanvragen doet u met de volgende online formulieren: 

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan kunt u de status van uw aanvraag bekijken op Mijn Noordwijk.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Prijs
A-evenement € 34,20
B-evenement € 342,-
C-evenement € 2051,50

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. 

LET OP: zeker voor de grotere evenementen moet u veel informatie aanleveren voordat de aanvraag compleet is. De snelheid van de vergunningverlening hangt dan ook sterk af van de snelheid waarmee u alle noodzakelijke informatie kan aanleveren. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.