Het leefstijlakkoord

Sinds een aantal jaren sluit Noordwijk jaarlijks een sportakkoord af. Hierin staat het stimuleren van sport en bewegen centraal. In 2022 is daar het preventieakkoord gezondheid bij gekomen. Hierin staat voeding en middelengebruik centraal.

Gezond Noordwijk

Leeefstijl akkoord - groepsfotoMet ingang van 2023 worden deze akkoorden samengevoegd tot één leefstijlakkoord. Het doel van het leefstijlakkoord is de inwoner van de gemeente Noordwijk zich gezonder te laten voelen. Door kennis over de gezonde keuze te bevorderen en hierdoor de leefstijl te verbeteren. Met het leefstijlakkoord proberen we aan dit onderwerp een boost te geven. Het akkoord richt zich op de leefstijl van alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Noordwijk. In de 1e editie van het Leefstijlakkoord zijn er 20 mooie projecten opgenomen.

In 2023 staan de volgende thema’s centraal:

 • Stimuleren van sporten en bewegen;
 • stimuleren van gezonde voeding;
 • terugdringen middelengebruik;
 • aandacht voor mentale gezondheid.

Aftrap Leefstijlakkoord

Op donderdagavond 9 februari 2023 was de aftrap van het Leefstijlakkoord Noordwijk in Sportpark Duinwetering. De nieuwe projecten zijn gepresenteerd en het nieuwe Leefstijlakkoord is ondertekend. Bekijk het Leefstijlakkoord.

Voorwaarden

LeefstijlakkoordDe volgende voorwaarden werden gesteld bij het indienen van de projecten:

 • Projecten vinden plaats in de gemeente Noordwijk;
 • Projecten kunnen worden ingediend t/m 4 december 2022.
 • Projecten die worden ingediend ná deze datum, worden niet in behandeling genomen;
 • Projecten leveren een bijdrage aan minimaal 1 van de 4 thema’s uit het akkoord (stimuleren gezonde voeding, stimuleren sporten/bewegen, terugdringen middelengebruik en/of aandacht voor mentale gezondheid);
 • Er is samenwerking tussen minimaal 2 verschillende partners/organisaties;
 • Denk na over de communicatie van het project;
 • De richtlijn per project is € 3.000,-;
 • Aanvragers zijn verplicht een begroting met kostenindicatie aan te leveren. 

Meer informatie

 • De selectie van de projecten is gedaan door de Stuurgroep Leefstijlakkoord, bestaande uit: Sportbedrijf Noordwijk, Sportraad, JOGG-regisseur, Netwerkregisseur Jeugd, Welzijnskwartier, Brijder en de gemeente. 
 • Indien niet aan alle eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de Stuurgroep besluiten een aanvraag voor een project niet in behandeling te nemen.
 • Een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Stuurgroep beoordeelt niet zijn/haar eigen project.
 • Bij de selectie van projecten werd gekeken naar:
  - Inhoudelijke kwaliteit van een project;
  - Onderbouwing van de kosten;
  - Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over de 4 thema’s;
  - Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende organisaties;
  - Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende doelgroepen.
 • Het gaat hier om een aanvraag voor 2023. Denk na over de toekomstbestendigheid van het project.

Meer lezen

Contact

Contact over Leefstijlakkoord, neem contact op via de e-mail.