Erfgoedregister

Gerelateerde formulieren

In het Erfgoedregister staan gegevens van alle onroerende zaken in de gemeente Noordwijk die een gemeentelijk monument of beeldbepalend (karakteristiek) pand zijn. Omdat ze van betekenis zijn binnen de gemeente Noordwijk, Duin- en Bollenstreek en daarbuiten.

Gemeentelijk monument zoeken in pdf-document

Rijksmonumenten

Monumenten en archeologische monumenten die door het Rijk zijn aangewezen staan niet in het Erfgoedregister. Deze zijn op te vragen via het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Online rijksmonument zoeken via monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Erfgoedregister

Het Erfgoedregister is opgedeeld in feitelijke/algemene gegevens en een omschrijving. Van onroerende zaken met de status gemeentelijk monument of beeldbepalend pand, zijn onder andere de volgende gegevens ingeschreven:

 • adres;
 • monumentnummer;
 • kadastrale aanduiding (bij aanwwijzing);
 • soort aanwijzing (monument/beeldbepalend pand/object);
 • functie;
 • bouwjaar;
 • omschrijving;
 • kaart.

Alle gegevens zijn niet in alle gevallen ingevuld. Het adres, de soort aanwijzing en omschrijving dienen daarom altijd samen ter indentificatie van het monument.

Reikwijdte van de bescherming

Bescherming geldt op een perceel. Onder de bescherming als monument vallen de onroerende zaken die duidelijk in de omschrijving zijn genoemd. Staat een onroerende zaak los van het hoofdgebouw en is deze niet in de omschrijving genoemd? Dan hoort dit niet bij het monument. Staat een onroerende zaak wel in de omschrijving benoemd? Dan hoort deze wel bij de bescherming. Dit kan bijvoorbeeld ook een aanleg, archeologische vindplaats of boom zijn. Als een kaart is toegevoegd, dan dient die ook ter identificatie.

Omvang van een monument

De bescherming van het monument omvat in beginsel de hele onroerende zaak. Dus alle onderdelen (bestanddelen) van de onroerende zaak maken deel uit van het monument. Ook al zijn ze niet in de omschrijving genoemd, zoals bijvoorbeeld:

 • fundering;
 • gevel en gevelonderdelen (bijvoorbeeld ook stoep, trap en bordes);
 • draagconstructie en kap;
 • vloer en vloerafwerking;
 • interieur (bijvoorbeeld ook plafond, wandafwerking, trap, deur, schouw, vaste meubels en (kerk)orgel);
 • uitbouw (ook van nĂ¡ de aanwijziging).

Niet beschermde onderdelen

In veel gevallen is niet de hele onroerende zaak beschermd. In de volgende gevallen zijn er zaken uitgesloten van bescherming:

 • Als het een beeldbepalend pand/object is:
  • In dit geval is het hele interieur uitgesloten van bescherming. Alleen het exterieur is beschermd.
 • Als in de omschrijving duidelijk is aangegeven dat een onderdeel niet waardevol is en daarom is uitgesloten van bescherming:
  • In dat geval vallen specifiek de genoemde onderdelen niet tot de bescherming. Overige onderdelen zijn wel beschermd.
 • Als in de omschrijving duidelijk is aangegeven dat alleen bepaalde onderdelen tot de bescherming horen:
  • In dat geval vallen alleen de onder bescherming genoemde waardevolle onderdelen tot de bescherming. Dit zijn vaak, los van exterieur, delen van het interieur of een specifiek deel van het pand met waardevolle interieuronderdelen.