Subsidie Noordwijk viert 75 jaar vrijheid

In 2020 viert heel Nederland, dat het 75 jaar geleden bevrijd is. Vrijheid lijkt in onze huidige samenleving vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Gemeente Noordwijk wil graag dat zoveel mogelijk bewoners de viering van 75 jaar vrijheid actief beleven.

Gemeente Noordwijk is van plan om in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 met alle Noordwijkse verenigingen en stichtingen een eigen invulling te geven aan ‘75 jaar vrijheid’, bovenop het landelijke programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het college van burgemeester en wethouders zal de Raad voorstellen om € 45.000,- beschikbaar te stellen voor bijzondere activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van ‘75 jaar vrijheid’.

De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en verenigingen uit de gemeente Noordwijk voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Noordwijk.

Alle aanvragen moeten aan minimaal 1 doelstelling, 1 prestatie en 1 toetsingscriteria voldoen.

Vervolgens worden de aanvragen onderling afgewogen op grond van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de spreiding in prestatie, tijd en locatie tot het maximaal beschikbare budget is bereikt.

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp nodig bij het indienen of wilt u uw plan eerst voorleggen voordat u deze instuurt? Neem dan contact op met de cultuurmakelaar van gemeente Noordwijk, mevrouw Anita van Klaveren. U kunt mailen naar gemeente@noordwijk.nl of bellen via +31 (0)71 36 60 000. Het Klantcontactcentrum zal u dan doorverbinden.

In de eerste week van november 2019 vindt de beoordeling van alle aanvragen plaats. Het streven is om halverwege de maand november 2019 uitsluitsel te geven over de aanvragen.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling goed door. Op CultuurPuntnoordwijk.nl vind u formats voor het aanvragen van de subsidie. Wij stellen het op prijs wanneer de richtlijnen uit het format zoveel mogelijk worden gevolgd. 

U kunt de subsidieverzoeken vervolgens sturen naar het e-mailadres gemeente@noordwijk.nl

Aanvragen kunnen tot en met 27 oktober 2019 worden ingediend.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl