Een evenement organiseren

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden en is de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 gepubliceerd. Tot nader orde is het verboden een evenement te organiseren. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl en vrhm.nl

Evenementen zijn er in vele soorten en maten. Van een buurtbarbecue en een feestelijke opening van een nieuwe winkel tot een kermis of popconcert. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement zijn er risico’s verbonden aan het organiseren ervan. Evenementen trekken vaak veel publiek of vereisen speciale maatregelen zoals het afsluiten van een straat. Daarom is het belangrijk vooraf te beoordelen wat er nodig is om evenement veilig en goed te laten verlopen.

Online een evenementenvergunning aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online een evenementenvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Evenementen in vele soorten en maten

Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, gelden er verschillende regels rond het aanvragen en afhandelen van een vergunning. Is uw evenement een M-, A-, B- of C-evenement? Evenementen worden onderverdeeld in deze categorieën:

  • M- evenement: bijvoorbeeld een kleine straat- of buurtactiviteit. U kunt zo’n activiteit 5 werkdagen van tevoren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier klein evenement. U heeft dan geen vergunning nodig.
  • A- evenementen: zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt niet verwacht. U heeft hiervoor wel een vergunning nodig.
  • B- en C- evenementen: zijn de grotere evenementen, zoals het Bloemencorso, de Mooiste File, de kermis, het circus en Grentpop. Bij dat soort evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor de openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt behandeld. Ook voor zo een evenement moet u vooraf een vergunning aanvragen.

Melden of vergunning aanvragen

M-evenement melden

Een M-evenement moet u minimaal 5 dagen van te voren melden bij de burgemeester. U kunt hiervoor het meldingsformulier klein evenement (pdf) downloaden en ingevuld naar de gemeente sturen. Tijdens het evenement moet u zich houden aan de standaardvoorschriften voor kleine evenementen. Als u die voorschriften toegestuurd wilt krijgen, kunt u dat op het meldingsformulier aangeven. U kunt ze ook online bekijken.

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt online een evenementenvergunning aanvragen:

Evenementencoördinator

Een evenementvergunning wordt verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021. Naast een evenementvergunning kunnen voor een festiviteit ook nog andere vergunningen nodig zijn en de organisator moet ook rekening houden met algemeen geldende regels. Dat kan soms best ingewikkeld zijn! Neem daarom al in een vroeg stadium van de voorbereidingen contact op met onze evenementcoördinator. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u doorverbinden.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

LET OP: zeker voor de grotere evenementen moet er veel informatie worden aangeleverd voordat de aanvraag als compleet kan worden beschouwd. De snelheid van de vergunningverlening hangt dan ook sterk af van de snelheid waarmee de aanvrager alle noodzakelijke informatie kan aanleveren.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Kosten
A-evenement € 31,25
B-evenement € 312,85
C-evenement € 1876,45