Moestuin huren

U kunt een moestuin huren van de gemeente Noordwijk. De grond blijft eigendom van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken. Gemeente Noordwijk heeft 2 moestuincomplexen. Deze moestuincomplexen bevinden zich aan de Achterweg en de Northgodreef. 

Voorwaarden 

De voorwaarden om een moestuin te huren zijn onder andere:

  • U bent inwoner van gemeente Noordwijk en u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U bent ouder dan 18 jaar. 

Aanpak

Zo huurt u een moestuin:

  • U neemt contact op met de gemeente en geeft uw persoonsgegevens door.
  • U geeft door op welk moestuincomplex u een moestuin wilt huren. U kunt beide moestuincomplexen aangeven als u geen voorkeur heeft. 

Afhandeltermijn

De gemeente plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd voor een moestuin bedraagt 2 tot 3 jaar. 

Als er een moestuin beschikbaar is, krijgt u bericht van de gemeente. U kunt de moestuin gaan bekijken en zodra u heeft aangegeven deze moestuin te willen huren van de gemeente, wordt er een huurovereenkomst opgesteld. 

Zodra wij de door u ondertekende huurovereenkomst van u retour hebben ontvangen en de borgsom is door u betaald, mag u gebruik maken van de moestuin.

De huurprijs voor een moestuin is vastgesteld op € 0,45 per m2 per jaar. 

U ontvangt jaarlijks een factuur voor de huur van de moestuin.

Voor aanvang van de ingebruikname van de moestuin dient er een borgsom van € 125,- te worden betaald. Deze borgsom wordt bij de beëindiging van de huur van de moestuin, zodra de moestuin ontruimd en schoon is opgeleverd, terugbetaald. 

De verhuur van een volkstuin gaat via een huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.