Vuur stoken in de openlucht

Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden. Een afvalstof is een stof waar u zich van wilt ontdoen en geen waarde meer heeft. Wilt u toch afval verbranden? Dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Op het strand, in de duinen, in het bos en in een natuurgebied geldt een verbod voor álle vormen van vuur stoken.

Andere vormen van vuur stoken

Natuurlijk is het ook mogelijk om vuur te stoken met andere brandstof dan afvalstoffen. Denk daarbij aan kaarsen, fakkels, wensballonnen, briketten, kolen en dergelijke. Bij de afweging of het om verbranding van afvalstoffen gaat of niet, is het ook van belang of het verbranden enig nut heeft: als u bijvoorbeeld kool gebruikt voor een sfeervuur zoals in een vuurkorf of terrashaard of voor een vuur waarop gekookt of gebakken wordt (zoals bij een barbecue) zal de brandstof over het algemeen niet worden aangemerkt als afvalstof.

Aanpak 

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt;
  • de locatie van het vuur;
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur. 
Termijn, bezwaar en beroep
U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 125,05. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.