Vuur stoken in de openlucht

Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden. Een afvalstof is een stof waar u zich van wilt ontdoen en geen waarde meer heeft. Wilt u toch afval verbranden? Dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig.

Natuurlijk is het ook mogelijk om vuur te stoken met andere brandstof dan afvalstoffen. Denk daarbij aan kaarsen, fakkels, briketten, kolen en dergelijke. Bij de afweging of het om verbranding van afvalstoffen gaat of niet, is het ook van belang of het verbranden enig nut heeft: als u bijvoorbeeld kool gebruikt ten behoeve van een sfeervuur zoals in een vuurkorf of terrashaard dan wel voor een vuur waarop gekookt of gebakken wordt (zoals bij een barbecue) zal de brandstof over het algemeen niet worden aangemerkt als afvalstof.

Op het strand, in de duinen, in het bos en in een natuurgebied geldt een verbod voor alle vormen van vuur stoken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt;
  • de locatie van het vuur;
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl